Personlig Profil
 • Mit navn er Kasper Jensen.
 • Jeg er 43 år og bor i Holme-Olstrup sammen med min kone og 3 af vores 4 børn.
 • Jeg har været lærer i 17 år. Gennem mit lærerfaglige virke, er jeg særlig faldet for AKT-arbejdet (adfærd, kontakt og trivsel).
  Jeg er en del af et team på skolen, hvor jeg er ansat som lærer, som støtter børn og unge igennem vanskelige perioder i deres liv.
  I et AKT-forløb kan børnene og de unge fx have udfordringer i forhold til:
  • Generel trivsel
  • Angst
  • Faglige udfordringer
  • Selvmordstanker
  • Social udfordringer
  • Mobning
  • Identitetsvanskeligheder
  • Vanskeligheder i familien
  • Begyndende stress
  • Skoletræthed
 • Udover at være uddannet folkeskolelærer, er jeg uddannet ICI-coach, neuropsykologisk-coach og mentaltræner gennem EmpowerMind.
  ICI Coach uddannelserne er internationale ICI certificeringer.
  Uddannelserne er baseret på evidensbaseret teori og solid praktisk coacherfaring, hvor jeg har erhvervet professionelle kompetencer til at agere
  coachende i alle sammenhænge med såvel individer som i organisationer.
 • Det der driver mig er at hjælpe andre videre til en ønsket udvikling i deres liv.
  Det at opleve et menneske gennemgå en personlig forandring, som skaber en større grad af mestring i deres eget liv og af de udfordringer de møder.
 • Jeg er nede på jorden og nyder at møde mennesker, som de er i en autentisk sammenhæng, hvor vi alle i perioder oplever afmagt,
  fortvivlelse, misundelse mv. - der hvor livet gør ondt, er besværligt og alt ikke bare følger den snorlige vej.
 • Jeg ser muligheder frem for begrænsniger og tror på, at alle mennesker har svarene til en personlig forandring i sig selv.
 • Grundliggende tror jeg på, at mennesker vil, hvis de kan. Ud fra denne grundtanke ser jeg en mulighed for,
  at jeg kan hjælpe dem med at opnå de ting i livet de ønsker sig gennem et individuelt coachingforløb.