Hvad er coaching?

En coach er uddannet til at stille spørgsmål, som leder frem mod en større forståelse af din nuværende situation og dine udviklingsmuligheder for fremtiden. Coaching er en anerkendt måde at skabe positive forandringer og personlig udvikling i livet. Coaching kan give dig klarhed og give dig nye perspektiver i dit liv. Hvis du er indstillet på forandring, kan en coach hjælpe dig til at skabe den udvikling, du ønsker. Målet med coaching er at udforske, hvad der er muligt for dig og tydeliggøre, hvad du ønsker. Den grundlæggende tanke i coaching er, at du selv ligger inde med svarene og med coachens hjælp, kan du selv finde frem til den rigtige løsning for dig. Coaching handler om at finde ud af, hvad du vil samt hvad der forhindrer dig i at nå dine mål. Coaching er en fremadrettet proces, der tager udgangspunkt i nuet. Du vil igennem et coaching forløb få større forståelse for, hvilke tankemønstre der hæmmer dig og hvilke, der støtter dig i din vej mod målet. Du vil blive bedre til at vælge til og fra. Du vil begynde at se mulighederne for, hvordan du i større grad udnytte dit fulde potentiale.
Jeg lægger vægt på at coache ud fra en helhedsorienterede tankegang med interesse for det hele menneske. Jeg mener, at man opnår de bedste resultater med coaching, når man inddrager hele det komplekse livsbillede og forstår dine specifikke udfordringer herudfra. Med en hurtig-coaching, hvor du alene har fokuseret på en specifik udfordring, risikerer du at snuble over egne uerkendte svagheder. Desuden er du dårligt klædt på, når du står over for den næste udfordring

 
1
2
3