Mit etiske regelsæt
     
Tillid
   
Fundamentet for alle coachingforhold er tillid. Du skal have tillid til mig for at coachingen virker allerbedst. Tillid kan opbygges over tid under de rette betingelser.

   
     
Integritet
 • En grundliggende værdi i mine coachingforløb er integritet. Det har stor værdi for mig, at du oplever en sammenhæng mellem dine ønsker samt planlægningen af dit individuelle forløb.
  Forløbet er sammensat med udgangspunkt i netop dine ønsker og behov for udvikling.
 • Jeg søger at skabe sammenhæng mellem det teoretiske fundament, metoder, værdier, handlinger, formål og resultatet.
 • Jeg overholder aftaler og løfter.
Respekt
 • Jeg  vil behandle dig med værdighed og respekt.
 • Jeg vil altid få din tilladelse før dit navn eller feedback bliver brugt som reference.
 • Jeg vil ikke forsøge at påtvinge dig, mine egne overbevisninger, værdier og synspunkter.
   
Ærlighed
   
 • Jeg  vil behandle dig med værdighed og respekt.
 • Jeg vil altid få din tilladelse før dit navn eller feedback bliver brugt som reference.
 • Jeg vil ikke forsøge at påtvinge dig, mine egne overbevisninger, værdier og synspunkter
 • .
   
Tavshedspligt og interessekonflikter
   
 • Jeg holder dine oplysninger fortrolige undtagen, når andet er blevet accepteret af dig, påbudt ved lov, eller hvis anden tvingende grund gør det nødvendigt at videregive informationer, så som ved umiddelbar skade eller fare for andre.
 • Jeg påtager mig ikke at coache dig hvis et eksisterende forhold kan skabe en interessekonflikt.
 • En coach må bruge materiale om en klient, forudsat at klienten ikke på nogen måde kan identificeres.
 • I tilfælde af at det er din arbejdsgiver, som betaler for coaching afklares på forhånd med dig og din arbejdsgiver, hvilken feedback der skal gives til arbejdsgiveren. Det afklares i hvilken format samt hvilke resultater arbejdsgiveren søger at opnå. Dette for at sikre, at der er enighed på forhånd mellem dig, din arbejdsgiver og mig samt at der ikke sker brud på tavshedspligten eller tilliden over for dig som fokusperson.