Coaching af børn og unge

Børnecoaching er for børn fra ned til 6 år og opefter. Det kræver, at barnet er i stand tl at reflektere over sin egen formåen. Børnecoaching handler primært om at støtte barnet i at udviklet en sund og stærk tro på sig selv, så de bliver i stand til at udvikle selvværd og selvtillid. Som i al coaching har jeg i coaching af børn og unge fokus på det hele menneske, hvilket blandt andet omfatter barnets selvforståelse og indre dialog samt den kontekst og de relationer de indgår i. Barnet styrkes i at være sig selv med alt, hvad det indebærer. Barnet eller den unge hjælpes til at skabe en sammenhæng mellem tanker, følelser og handlinger såvel deres egne som andres

Jeg har fokus på en anerkendende, kærlig, omsorgsfuld, respektfuld og ærlig tilgang - baseret på en gensidig tillid. Identitetsudvikling er en del af hele barndommen - unge samt deres forældre oplever dog ofte et særlig pres, når de unge mennesker træder ind i teenageårene. Puberteten medfører store fysiske og psykiske omvæltninger for den unge. Samværet med kammeraterne får en markant plads i livet og forholdet til det modsatte køn får en større plads i bevidstheden. Den unge virker måske provokerende og på tværs. Øget selvstændighed og løsrivelse fra de tidlige tætte bånd og fra afhængigheden er en nødvendig del af identitetsprocessen. Forældrene får en ny betydningen for de unge i puberteten.

 
 
 

 • Som ung er der mange spørgsmål, som man ofte går og tumler med fx:
  • “Hvem er jeg og hvem vil jeg gerne være?”
  • “Er jeg god nok som jeg er?”
  • "Hvilken uddannelse skal jeg tage?" Måske kæmper du med at bevare motivationen til din uddannelse
  • “Hvordan ser andre mig og kan de overhovedet lide mig?"
  • “Hvordan siger jeg fra og passer på mine egne grænser såvel i forhold til mine forældre samt jævnalderende?”
  • “Hvordan skaber og bevarer jeg de gode relationer? “
  • “Hvordan finder jeg min egen vej og selvstændighed?”
  • “Hvem er jeg i forhold til alle de forskellige grupper og netværk jeg begår mig i?”
  • “Hvordan kan jeg håndterer alle de krav, der er fra kammerater, uddannelse, fritid, job, familie, kæreste mv uden at blive overbelastet og stresset?”
 • Det kan være svært for børn og unge at tale med deres forældre om svære emner af den grund, at de vil undgå at gøre forældrene ked af det eller være til besvær. Det kan derfor være rart for barnet og den unge i perioder at have en udenforstående eksempelvis en coach som mig at tale med.
 •  
 • Coaching af unge under 18 år foregår ved, at forældrene invitereres med ind i lokalet første gang, hvor aftalerne omkring coaching foregår. Herefter går forældrene ud af lokalet og selve coachingen af den unge indledes. Hvad der skal fortælles til forældrene, vil jeg altid afklare sammen med barnet/den unge. Til sidst i sessionen inviteres forældrene igen ind i lokalet og barnet den unge fortæller, hvad vi har talt om og deler, hvad der må være relevant.

     
1
2
3